top of page
White Structure

Poistenie je pre zodpovedných samozrejmosť

Neplaťte však zbytočne za niečo, čo vám neprináša dlhodobý úžitok. 

Bezplatne vám poskytneme audit existujúcich zmlúv a poradíme, ako ďalej.

vyhody

Výhody auditu súčasných poistiek:

  • Najširší výber poistných produktov pre vaše aktuálne potreby

  • Získajte najvýhodnejšiu ponuku, o ktorej vám nemusia vo vašej poisťovni povedať

  • Asistenčná služba, ktorá vám pomôže v najdôležitejších momentoch pri poistných udalostiach

Prečo je poistenie dôležité?

Životné poistenie nás chráni v prípade situácií, ktoré dlhodobo redukujú náš príjem. Väčšina ľudí nemá vytvorenú dlhodobú finančnú rezervu, čím vystavujú seba a svoju rodinu riziku, že sa môžu sa dostať do finančných problémov. Životné poistenie nás chráni pred takýmito neočakávanými udalosťami, no premýšľať nad ním až vtedy, keď sa niečo stane, je príliš neskoro.

Bohužiaľ, väčšina klientov nevie aké pripoistenia majú vo svojich zmluvách a dokonca ani často nevedia, prečo dané poistenie majú. Zmluvy sú neaktuálne a ľudia platia zbytočne za produkty, ktoré vôbec nepotrebujú. Poistenie však musí byť transparentné, zrozumiteľné a hlavne musí naozaj chrániť vás a vašu rodinu. 

Každá zmluva by mala obsahovať:

  • Poistenie úmrtia z akejkoľvek príčiny

  • Poistenie invalidity od 40 % z akejkoľvek príčiny

  • Poistenie kritických/závažných chorôb

  • Poistenie trvalých následkov úrazu

Máte investičné životné poistenie?

Investičné životné poistenie patrí dlhodobo k najhorším spôsobom zhodnocovania finančných prostriedkov. Mnoho ľudí v minulosti podpísalo zmluvy, ktoré sú nastavené nevýhodne a netušia, že dlhé roky prerábajú na extrémnych poplatkoch.

Radi pre Vás overíme, či zbytočne neprichádzate o peniaze. Zistíme, či nemáte nevýhodnú zmluvu

a pomôžeme vám túto situáciu vyriešiť.

bottom of page